Karweidienst De Backer J-P

Snoeien van boom

Deze 80 jaar oude beuk die totaal verwilderd was even teug beetje vorm gegeven het zal die oude kraker deugd doen let op de wondverzorging aan de zaagsneden.